Podmínky používání

Osobní údaje využívá Kateřina Pánková jako provozovatel toho webu a správce dat. Návštěvou stránek pod doménou shetlandska-hvezda.cz souhlasíte, aby provozovatel zpracovával vaše osobní údaje podle zákona 101/2000 Sb.

I když se snažíme, aby naše materiály přinesly našim zákazníkům a/nebo návštěvníkům maximální užitek, provozovatel serveru ani žádný jejich zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v dokumentech na tomto webu. Tyto dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad v nich obsažených je jenom na vlastní riziko.

Provozovatel serveru ani nikdo jiný negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů.

Provozovatel serveru ani žádný jeho zaměstnanec, spolupracovník nebo davatel nemohou být zodpovědní za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů.

Informace uvedené na tomto webu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od provozovatel serveru v písemné podobě poté, co jej v případě pochybností kontaktoval.

Data na tomto webu se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek provozovatel serveru ani kohokoli jiného do budoucna.

Objednávky učiněné na tomto webu jsou pro objednavatele považovány za závazné